DONANMA MECMUASI 18 / Ağustos.1911

DONANMA MECMUASI 18  –  Ağustos.1911  İttihat kuvveti, kuvvet selameti, selamet de saadeti tevlid eder.  sevgili Trablusgarbımızda canavar İtalyanların esnayi ricattaki ilk ve son hattı müdafaaları. DONANMAYA İHTİYAÇ KAT’İ VARDIR      Geçen hafta neşr olunan Cerideyi Askeriye refik muhteremimizde intişar edip inzarı tahayyülde demir yollar ile döşenmiş bir sahayı vatan tecelli ettiren, mülkümüzün her köşesinde lokomotiflerin

Read more ›

DONANMA MECMUASI 17 / Temmuz.1911

DONANMA MECMUASI  17   –  Temmuz.1911                  Temmuz 1327          şaban 1329                   numara 17                  sene 2  10.TEMMUZ MAHMUDİYEMİZİN İLK GÜNÜ TEMADİ EYYAMI SAADET-İ VİFAKI TERAKKİPERVERANE İLE ELDE EDİLİR. TRABLUSGARBA AİT MÜHİM MAKALAT VE RESİMLER.            Matbaayı Ahmet ihsan ve şürekası – İstanbul      Temini hayat için muhtaç olduğumuz donanmaya muavenet etmek üzere açılan ianeye her zaman ve her vesileyle iştiraki

Read more ›