DONANMA MECMUASI 98/147 3,Aralık,1917

DONANMA MECMUASI 98/147 3,Aralık,1917 Donanma İstiklal ve vatanın muhafızıdır NÜSHASI: 40 PARA Merkez tevzii  Bâb-ı âli caddesinde Ay Yıldız Kütüphanesidir.  Osmanlı donanma piyangosu Kânunuevvel 1333 de icra edilen üçüncü keşidede kazanan numaraların cedvelidir.      (8803) tertip numarasının 1 den 100 kadar sıra numaralı tahvilleri 100 kuruş kazanmıştır.  Bu tertibin yalnız 19 sıra numaralı tahvili 500

Read more ›