DONANMA MECMUASI 112 – 11 NİSAN 1918

Numara 112/161 29/Cemazi-yel-âhir sene 1336 11/Nisan sene 1334 İştirak şartları İstanbul ve taşra için seneliği Yüz kuruş.  Ecnebi memleketlere otuz franktır. Mecmuaya ait her iş donanma cemiyeti merkez umumisinde Daire-i mahsusaya müracaat edilmelidir. Nüshası 100 para Merkez tevzii Bab-ı Âli caddesinde “ay yıldız” kütüphanesidir.