DONANMA MECMUASI 71 – 7,Kanunuevvel,1914

DONANMA MECMUASI 71 – 7.Kânunuevvel.1914     Afganistan Emiri Sirâc-ül-Millet-ül-Habibullah Han Hazretleri [Halkı kendisine “Sirâc-ül-Millet ve’ddîn” (Halkın ve Dinin Nuru) adını vermiştir. *   *   *   *   *   *   *   *   * Afgan’da münteşir “Sirac-el haber” gazetesinde mütalaa olunduğuna göre, pek çok Bülücistan askeriyle de takviye edilmiş olan Afgan ordusunun Emir Habibullah Han kumandasında olarak tahşid

Read more ›

DONANMA MECMUASI 70 / 30,TEŞRİNİSANİ,1914 (Kasım)

DONANMA MECMUASI 70 / 30,TEŞRİNİSANİ,1914                    11,Muharrem,1333 / 17,Teşrinisani,1330 / 30,Tesrinisani,1914 Pazartesi ZAFERDEN AVDET *   *   *      Rusların Karadeniz boğazını kapamak için vaki olan hainane teşebbüslerini akim bırakan sonra Odessa limanında iki Moskof top çekerini gark ve mezkûr limanı birçok saat mütemadiyen bombardıman ettikten sonra avdet eyleyen gayreti vataniye ve

Read more ›

DONANMA MECMUASI 69 – 23,Kasım,1914

DONANMA MECMUASI 69 / 23,Teşrinisani,1914 FETVA-I ŞERİFE     ((İslamiyet aleyhine tehacüm iada vaki ve memaliki İslâmiye’nin gasb ve gareti “yağma” nüfusu İslâmiye’nin sebi ve esir edilmeleri mütehakkık “doğruluğu meydana çıkan” olunca padişahı İslam hazretleri nefir âmm “cemiyeti toplama” suretiyle cihadı emir ettikte ayeti celilede hüküm menifence kâffe-i Müslümin üzerine cihad farz olup genç ve ihtiyar

Read more ›