DONANMA MECMUASI 99/148 13,Aralık,1917

13,kânûn-ı evvel 1333 – 28,sefer,1336 DONANMA MECMUASI Denizlerine hâkim olan bir millet, memleketine sahip olur. Evkaf İslamiye matbaası – nüshası 40 para Şuûn-ı bahriye DENİZ AŞIRI ASKER NAKLİYATI Amerika orduları nasıl gelecek?      Deniz aşırı asker sevkiyatında, her şeyden akdem seyir ü sefer esnasında düşman taarruzatı muhtemel olup olmadığı mevzuu bahis olur.  Birinci hale nazaran

Read more ›