DONANMA MECMUASI 74 – 28,KANUNUEVVEL,1914

DONANMA MECMUASI 74  –  28.KANUNUEVVEL.1914                        ABİDE-İ SER-NİGÛN (baş aşağı) 93 harbi meş’ûmun hatırayı melaneti şimdi her tarafta mağlup ve makhur edilen Rus ordularının bir timsali perişanısı halinde hakı mezellete serilmiş bulunuyor. <><><><><><><><>  Muzafferiyetler tevali ediyor .   .   .         Bir taraftan felt Mareşal Von Hindenburg’un kumandasındaki Alman orduları Rus sürülerini

Read more ›

DONANMA MECMUASI 73 – 21,Kânunuevvel,1914

DONANMA MECMUASI 73   –   21,Kânunuevvel.1914 MÜSLÜMANLARIN ENZARI İNTİBAHINA (Müslümanların nazarı dikkatine) Ve se ya ‘lemullezine zalemû ( 26 / ŞUARÂ – 227) ( Zulmedenler yakında bilecekler)      Bu resim gaddar, vahşi, hain İngilizlerin Hindistan’da ika eyledikleri mezalimin bin sözden beliğ ispatıdır.  Top ağzına bağlanan bu biçareler, Müslümandır.  Her gün düşman elinde inleyenler, Müslümandır.  İlanı cihat

Read more ›

DONANMA MECMUASI # 72 – 14,Kanunuevvel,1914

DONANMA MECMUASI # 72 – 14,Kanunuevvel,1914 Muhterem kahraman Mareşal Hindenburg – maiyeti erkanı Harbiye’siyle birlikte. <<<<<<<*******>>>>>>> Ölümden de metin – cenubi Amerika sularındaki Alman gemilerinin şanlı akıbeti      İbtidai harbten, şu son rütbeyi şecaatini iktisaba kadar müttefikimiz  şanlı Almanya’nın dört beş parça hafif fakat aslan yürekli efradı taşıyan kruvazörleri, İngilizlerin, Fransızların, Japonların hülasa denilebilir ki

Read more ›