DONANMA MECMUASI 91-140-11 Ekim 1917

DONANMA MECMUASI 91 / 140 – 11 Ekim 1917 Perşembe 11Teşrin-i Evvel: 1333 / 24 Zilhicce: sene 1335 İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için senelik kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Safayı bahar Nüshası: 40 para Merkez tevzi bab-ı ahi caddesinde ay yıldız kitap hanesidir. Merci: mecmuaya ait her iş için donanma cemiyeti merkez

Read more ›