DONANMA MECMUASI 107/156 7 Mart.,1918

DONANMA MECMUASI 107/156   7 Mart.,1918 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir Perşembe 24 Cemâzî-yel-evvel:  sene 1336 / 7 Mart 1334 7/Mart/1918 İştirak şartları: İstanbul ve taşra için seneliği seksen kuruş ecnebi memleketlere Yirmi dört franktır. Donanma Madalyası      Kuvveyi bahriye-i Osmaniye’nin terakki ve tealisi zımnında ita-yı ianatta bulunmuş olan üçüncü Kafkas fırkası yaveri ihtiyat mülazım evveli Rif’at,

Read more ›