DONANMA MECMUASI 25 / Mart.1912

  DONANMA MECMUASI 25  –  Mart.1912  OSMANLILARIN HER DEM HATIRA ARAY-I TEVKİRİ BİR SİMÂ-YI MÜBECCEL VE MUAZZAM: PADİŞAH-I EVVELİN-İ MEŞRUTİYET SULTAN MEHMET HAN-I HAMİS HAZRETLERİ. ************************ DONANMANIN TAKDİMESİ      Padişah-ı evvelin-i meşrutiyet, sultan Mehmet han hamis hazretlerinin mekteb-i harbiyede şeref bahş oldukları merasim tevzii ve teklif, <mefahir-i maliyeden> kaydıyla şayan-ı tavsif olduğu gibi şücean şibanın

Read more ›

DONANMA MECMUASI 23 – 24 / Ocak-Şubat.1912

DONANMA MECMUASI 23 – 24  –  Ocak-Şubat.1912 FRANSIZ BANDIRALI MANUBA VAPURUNDA VAHŞİ İTALYANLAR TARAFINDAN TEVKİF EDİLİP BİLAHARE SIKI BİR İMTİHANI TABİİYE TABİ TUTULDUKTAN SONRA TRABLUSGARBA MÜTEVECCİHEN YOLLARINA DEVAM EDEN DOKTOR EMİN BEY VE HİLALİ AHMER CEMİYETİ.  DONANMA, DONANMA, DAİMA DONANMA!  HEYETİ İDAREMİZ AZASINDAN OLUP BU DEFA POSTA VE TELGRAF VE TELEFON NEZARETİNE TAYİN BUYURULAN TALAT

Read more ›

DONANMA MECMUASI 22 / Aralık.1911

DONANMA MECMUASI 22  –  Aralık.1911 DESTUR: TERTİP SANİ BİRİNCİ CİLT FİYATI İSTANBUL İÇİN İCRA OLARAK YİRMİ MÜCELLİDİ YİRMİYEDİ KURUŞTUR. TAŞRAYA İCRA OLARAK DAHİLE SEKİZ KURUŞ OTUZ PARA SAHİLE ALTI KURUŞ    “        MÜCELLİD   “   ON   “  SAHİLE ALTI OTUZ PARA POSTA İCRATI ZAM OLUNUR.  BAHRİYE NAZIRI FERİK KEREMDEN HURŞİT PAŞA HAZRETLERİ.   ŞAYANI DİKKAT BİR

Read more ›