DONANMA MECMUASI 62 5.Teşrinevvel.1914

DONANMA MECMUASI 62 Pazartesi Eylül 22 – zilkade 15 Pazartesi: Zilkade 15/1332 – Eylül 22/1330 – Teşrinievvel 5/1914 İntibaat – Mektebi bahriyeyi şahanenin 1.Temmuz.1330 tarihinde alınan en son guruptur. (en önde bulunan küçük talebe mektebe hariçten matlup “istenilen” derecede talebe tedariki müşkül bulunduğundan 1329 senesi zarfında birinci seneye namzet olarak alınan 11 – 12 yaşlarında

Read more ›

DONANMA MECMUASI 61 28.Eylûl.1914

DONANMA MECMUASI 61 Numara 61 pazartesi eylül 15 – zilkade 8 Numara: 61- Pazartesi: 8.Zilkade.1332 – 15.Eylül.1330 – 28.Eylül.1914 CÜRET NELER YAPIYOR Kariler yevmi gazetelerde bi-t-tab’ (tabiatıyle) sevinçle okumuşlardır. Londra’dan 22 Eylül tarihi ile gelen bir ajans reuters telgraf namesi bize şu satırları tebliğ ediyordu: (Abukır, hug, crossy ismindeki üç İngiliz kruvazörü şimal denizinde Alman

Read more ›

DONANMA MECMUASI 60 21.Eylûl.1914

DONANMA MECMUASI 60 Pazartes – eylül 8 – zilkade 1 numara 12 – 60 Pazartes – eylül 8 – zilkade 1 numara 12 – 60 Pazartesi: 1.Zilkade.1332 / 8.Eylûl.1330 / 21.Eylûl.1914 D O N A N M A İntibaat: Heybeli ada’da icra edilen geçit resminde Yavuz dretnotu GEÇİT RESMİNİ GÖRMEYENLER Bu hafta millet tiyatrosuna gelmelidirler.

Read more ›

DONANMA MECMUASI 59 14.Eylûl.1914

DONANMA MECMUASI 59 23.Şevval.1332  –  1.Eylül.1330  –  14.Eylül.1914 Pazartesi  –  numara 59                         Zaman saltanatında Moskof kralı deli Petro’nun Prut’ta esaretini gören Sultan Ahmet Salis (üçüncü)           (Karilerimiz;  Geçen nüshadan itibaren derç etmeğe başladığımız “Murat-l-muzaffer” unvanlı ve nüshası madûm (yok olan) tarihi dikkatle okumalıdırlar.  Bu eser;  Sultan Ahmet salis zamanında Baltacı Mehmet

Read more ›

DONANMA MECMUASI 58 7.Eylûl.1914

DONANMA MECMUASI 58                        Hadisat – zat-ı-Şevket simat-ı hazret padişahıye muâyede resmi hümayununa teşrif ederlerken. DONANMA HAYATTIR      Yavuz Midilli zırhlılarının mubayaası üzerine itilaf-ı müsellese mensub gazeteler tarafından koparılan feryadın numunelerini şehrimize gelen Fransız gazetelerinde görüyoruz.  Fuzuli feryatların siyasi cihetlerini, siyasi sebeplerini tetkik etmek vazifemiz değildir.  Fakat Türkiye’nin iki gemi alması üzerine izhar edilen bu

Read more ›