DONANMA MECMUASI – 95 / 144 8 Kasım 1917

DONANMA MECMUASI – 95 / 144  8 Kasım 1917 Perşembe:  8 Teşrin-i Sânî 13 33 / 22 Muharrem 1336 Donanma cemiyeti haftalık gazetesidir En meşhur muharrirlerin muavenet mahsusa-i kalemiyesi temin edilmiştir. Nüshası: 40 para Merkez tevzi Bab-ı Âli caddesinde ay yıldız kitaphanesidir. Mercii:  mecmuaya ait her iş için donanma cemiyeti merkez umumiyesinde daire-i mahsusaya müracaat

Read more ›