DONANMA MECMUASI 57 31.Agustos.1914

DONANMA MECMUASI 57                    Numara: 57 donanma cemiyeti haftalık gazetesidir Gasb olunan sevgili drednotumuz! Sultan Osmanın en son resmi YAD-I HAZİN:      Bu gün hangi müslümanın kalbini yoklasak orada bir yad-ı hazinin adeta tahcir etmiş olduğunu anlarız.  Bu yadı hazin ise “Osman evvel”, “Reşadiye” ye aittir.  Bu gün açıktan açığa söylemekten çekinmeyiz ki

Read more ›

DONANMA MECMUASI 56 17.Agustos.1914

DONANMA MECMUASI 56   Pazartesi  ramazan 25 / agustos 4 DONANMA Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Beheri 40 para Matbua Hayrettin ve şürekâsı 1332.Ramazan.25 / 1330.Ağustos.4 / 1914.Ağustos.17 Mektebi harbiye şahadetname tevzii münasebetiyle Sevgili muhterem kumandanımız vükelasıyla avdet buyururlarken ***************************      Mersayi Dersaadet’in vürudu muzafferiyet murudüyla millet muazzamayı Osmaniye’yi mesrur eden” Goben, Breslav”, Yavuz, midilli zırhlılarımız

Read more ›