DONANMA MECMUASI 126/77 27 Ocak 1916

DONANMA MECMUASI 126/77 27Ocak 1916 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Merci donanma cemiyeti merkez umumiyesinde daire-i mahsusa Yavuz Sultan Selim (İmparatoriçe Maria) ya ateş yağdırırken. Perşembe: 21 Rebî-İ evvel 1334 – 14 Kânûn-i sânî 1331 – 27 Ocak 1916 Numara; 126 / 77 Son haftaya ait posta:      İtilafçılar bu haftayı büyük bir buhran-ı asabi içinde

Read more ›