DONANMA MECMUASI 7 / Eylûl.1910

DONANMA MECMUASI 7  –  Eylûl.1910 Cağaloğlunda <<matbaayı Hayriye>> ve şürekâsı Barbaros zırhlisi MUAVENETİ MİLLİYE CEMİYETİ KONGRESİ HANDANI SALTANATTAN İLK DEFA İANEYİ MİLLİYEYE İŞTİRAK EDEN  ŞEHZADE DEVLETLİ NECABETLİ SELİM EFENDİ HAZRETLERİ  İaneyi milliyeye 27456 kuruş iata eden İskeçe eşrafından Mehmet Şükrü paşa mahdumu İbrahim Bey. MAHMUT ESAT. Sayfa: 578 – 579 – 580 – 581 –

Read more ›

DONANMA MECMUASI 6 / Ağustos.1910

DONANMA MECMUASI 6  –  Ağustos.1910 Muaveneti milliye torpido muhribi Donanmayı Osmani muaveneti milliye cemiyeti meclis umumisi reis evvel ve sanileri   1 – reisi evvel Karasi mebusu Abdülaziz Mecid efendi.   2 – reisi sani defter hakanı müdür umumisi Mahmut Esat efendi. 3 – reisi sani Üsküdar mutasarrıfı erkanı harbiye kaymakamı Faik bey.   DONANMAYI

Read more ›

DONANMA MECMUASI 5 / Temmuz.1910

 DONANMA MECMUASI 5  –  Temmuz.1910 Donanma ianesine defaten yüz lira iata buyuran devletlü necabetlü Mecid efendi hazretleri. Tebrik etmeli Cemiyetimiz milleti tebrikle mübahi Temmuzun onu çünkü büyük bayramımızdır  Fazıl Berki Sayfa: 388 Muaveneti milliye cemiyeti Bursa heyeti merkeziyesi 1-vali Azmi bey 2-reyisi evvel yüzbaşı Riza bey 3-reis sani alemi keremden Sadrettin efendi 4-aza alemi keremden

Read more ›