DONANMA MECMUASI 65 26.Ekim.1914

DONANMA MECMUASI 65 26.Ekim.1914 6.Zilhicce.1332 – 13.Teşrinevvel.1330 – 26,Ekim.1914 KIYMETDAR YADİĞARLAR. ASKER GEÇERKEN Mecmua idaresine imzasız olarak gönderilen bir mektubu veçhe âti derç etmeği büyük bir vazife telakki ediyoruz. Her hatırayı mesude gibi geçti ve gitti. Fakat nazarı iştiyakımda (özlem) son irtisamatı (görüntü) gaib olmadı. Zaten kalp ve vicdana taalluk (ilgili) eden ne vardır ki,

Read more ›

DONANMA MECMUASI 64 / 19,EKİM.1914

DONANMA MECMUASI 64 29.Zilkade.1332 – 6.Teşrinevvel.1330 – 19.Ekim.1914 – PAZARTESİ. DONANMA CEMİYETİNİN HAFTALIK GAZETESİDİR. MİLLET MÜSELLEMİN DOĞRU: HAYATI ASKERİYE ______________________________________ HEYETİ TEMSİLİYEMİZ VE ŞÜKRANI AZİM Gazeteler ile de ilan edildiği üzere donanma cemiyeti geçen Cuma gecesi şehzade başındaki millet tiyatrosunda Burdur ve Isparta mesaibzadegânı (felaketzedeler) menfaatine muhterem ve âli himmeti dâhiliye nazırımızın himayeyi mahsusalarında büyük

Read more ›

DONANMA MECMUASI 63 12.Teşrinevvel.1914

DONANMA MECMUASI 63 – 12.Teşrinevvel.1914 Pazartesi – 29,eylül.1330 – 22,zilhicce.1332 – 12,Teşrinevvel.1914 İntibaat: bahriye kursları – torpido ve seyirü sefainde kazanan zabitan efendiler. Isparta belediye reisi matbuata şöyle bir telgraf çekiyor: BİR FERYADI İSTİMDAD <> Burdur ve Isparta için… Bu telgraf nameden kalbi sızlamayacak bir hamiyetperver var mıdır? Cemiyetimiz, kuvvetini milletten alır. Kasasındaki bir kuruş

Read more ›