DONANMA MECMUASI 104/153 17,Şubat,1918

DONANMA MECMUASI 104/153   17,Şubat,1918 Salı 1 Cemâzî-yel-evvel:  sene 1336 / 12 Şubat 1334 12/Şubat/1918 İştirak şartları: İstanbul ve taşra için seneliği seksen kuruş ecnebi memleketlere Yirmi dört franktır. ——————————————- Nüshası 2 kuruştur Mecmuaya ait her iş için donanma cemiyeti merkez umumiyesinde daire-i mhsusaya müracaat edilmelidir. Merkez tevzii Bab-ı Âli caddesinde <Ay yıldız> kitap hanesidir. Muhterem

Read more ›