DONANMA MECMUASI 127/78 – 3 Şubat1916

DONANMA MECMUASI 127 / 78 – 3 Şubat 1916 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Merci donanma cemiyeti merkez umumiyesinde daire-i mahsusa Perşembe: 28 Rebî-İ evvel 1334 – 21 Kânûn-i sânî 1331 – 3 Şubat 1916 Numara; 127 / 78 Şahid-i zafer: Osmanlı tayyarelerinin Çanakkale önündeki zaferlerinden biri. Mecmuanın şekil ve meslekiyle gayri mütenasip makalat gönderilmemesi gönderildiği

Read more ›