DONANMA MECMUASI 103/152 17,Ocak,1918

Perşembe 17, RABUİLAHİR SENE 1336 – 31, KÂNUNUSANİ SENE 1334 İştirak şartları: İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, Ecnebi memleketlere on iki franktır. Mecmuaya ait her iş için donanma cemiyeti merkez Umumiyesinde daire-i mahsusaya müracaat edilmelidir. Nüshası 40 paradır Merkez tevzii bab-ı âli caddesinde Ay yıldız kitaphanesidir. Donanma madalyası      Kuvve-i bahriye-i Osmaniye’nin terakki

Read more ›

DONANMA MECMUASI 102/151 17,Ocak,1918

DONANMACEMİYETİNİN HAFTALIK GAZETESİDİR. İSTİKLALİMİZ DENİZLERDEDİR 4 RABUİLAHİR SENE 1336 – 17 KÂNUNUSANİ SENE 1334 NÜSHASI 40 PARA MİLLİ İNŞAAT BAHRİYE ANONİM ŞİRKETİ Sermeyesi 100,000 lira Merkez idaresi:  Galata’da Perşembe pazarında Arslan han Hisse kaydına başlanılmıştır Bir hisse senedi on liradır.  İlk taksit olarak İki buçuk lira Alınır.  Cumadan maada her gün kayıt muamelesi icra olunur. 

Read more ›