DONANMA MECMUASI 21 / Kasım.1911

DONANMA MECMUASI 21  –  Kasım.1911 TERAKKİ FAZİLETLER TE’ALÎ MÜVEDDET VE SAMİMİYETLE KAİMDİR dolmabahçe saray hümayunu. HARBİ HAZIRDAN EDİLEN İSTİFADELER      Harp. . . Telaffuzu bile kalplere dehşet veren bir kelime.  İnsanın ağzından çıkar çıkmaz göz önüne nice levhalar gelir.  Parça parça cesetler, hurdahaş olmuş başlar, kemikler, kanlar, son nefeste mecruhlar, inleyen, kıvranan zavallılar, feryatlar, figanlar,

Read more ›

DONANMA MECMUASI 20 / Ekim.1911

 DONANMA MECMUASI 20  –  Ekim.1911   VATANINI MİLLETİNİ EN ZİYADE SEVENLER ŞEVKET VE AZAMETİNE ÇALIŞANLARDIR.  İLANI HARPDEN EVVEL HABERİ OLMAKSIZIN İTALYANLARIN TOP ATIŞI İLE KARAYA DÜŞEN TOKAT TORPİDOSU SUVARİSİ YÜZBAŞI TURGUT BEY.        Gücünüz yettiği kadar düşmana karşı hazırlıkta bulunan!  Hitabeyi lahutiye sine muhatap olduğunu bilen ve düşünen her insan kendi nefsinde, vatanın hayatına müteallik

Read more ›

DONANMA MECMUASI 19 / Eylûl.1911

DONANMA MECMUASI 19  –  Eylûl.1911   (eylül.1327) Donanmaya muhtacız bu günkü halimiz bu ihtiyacın en büyük delilidir.  YEMEN EL KERİM İŞBU 1327 SENESİNDE İKİNCİ DEFA OLARAK İNİKAD EDEN DONANMAYI OSMANİ MUAVENETİ MİLLİYE CEMİYETİ MECLİS UMUMİYESİ REİS EVVEL VE SANİLERİ 1 – REİS EVVEL KARASİ MEBUSU ABDÜLAZİZ MECİDİ EFENDİ. 2 – REİS SANİ DEFTER HAKANI MÜDÜR UMUMİSİ MAHMUD ESAD EFENDİ.

Read more ›