DONANMA MECMUASI 45 – 46

DONANMA MECMUASI 45 – 46 Teşrinisani, kânunuevvel 1329                                          numara: 45 – 46      BİR REİS-ÜL MÜTEFEKKİR ENVER PAŞA HAZRETLERİ. BAHR-İ-SEFİD MESELESİ “Akdeniz meselesi” İTALYANIN KUVVE-İ BAHRİYYESİ “İngiltere ve düveli saire”      Birinci İtalyan tersanesi tesis ettiği zaman alâmetifarika olmak üzere cephesine (MODE NOSTRUM) (bizim deniz) kelimelerini yazmışlardı.      İtalya hükümeti bu iki kelime ile eski Roma

Read more ›

DONANMA MECMUASI 43 – 44/Eylûl-Ekim. 1913

DONANMA MECMUASI 43 – 44 EYLÛL – TEŞRİN EVVEL 1329 / EYLÛL – EKİM 1913                      NUMARA: 43 – 44 BABANZADE MERHUM İSMAİL HAKKI BEY.   BEREKET ÜL RİCÂL HAKKI BEY      Az zaman içinde ne kadar çok şey ve şahıs kayıp ettik.  Haritamız kadar defteri nüfus umumiyemiz de müsabdır (isabet).  Bir kafileyi ilmek geçen hafta

Read more ›

DONANMA MECMUASI 42/Agustos.1913

DONANMA MECMUASI 42 AGUSTOS.1329 / AGUSTOS 1913                                                                     NUMARA: 42 SUVARİ MIZRAKLI BİRİNCİ ALAY KUMANDAN VEKİLİ BİNBAŞI SAADEDDİN BEY MERHUM. HİSSİYATI HAMİYETLE MEŞHUN (dolu) OLAN KALBİNİN ANİ SURETTE DÜÇARI SEKTE OLMASI SEBEB MEMATI OLDU. Tasavvur eyleyemezdik ki ansızın dursun Felahı ümit için çırpınan o kalbi selim. SEYR-İ HAVAÎ MERÂKİB-İ (binilecek şeyler) HAVAİYENİN HARB-İ BAHRİYEDE KABİLİYET-İ İSTİMALİ.

Read more ›

DONANMA MECMUASI 41 / Temmuz.1913

DONANMA MECMUASI 41 TEMMUZ 1329 / TEMMUZ 1913                                                       NUMARA: 41 OSMANLILARIN MUHİB (dost) VAFİSİ (sözünde duran) PİERRE LOTİ GALATA RIHTIMINA *FRUJİ* VAPURUNDAN İNERKEN DONANMA İSTEMEZÜK? ** 1 **      Hâlâ büyük babalarımızdan işitiriz, kaptan paşa geçerken köprüler açılır, toplar atılırmış.  Vezira devletten hiç birine böyle – padişaha yakın – bir mevki tazim (yükseltme) verilmemiştir.

Read more ›