DONANMA MECMUASI – 94 / 143 1 Kasım 1917

DONANMA MECMUASI – 94 / 143  1 Kasım 1917 Perşembe:  1 Teşrin-i Sânî 1333 / 15 Muharrem 1336 Donanma cemiyeti haftalık gazetesidir En meşhur muharrirlerin muavenet mahsusa-i kalemiyesi temin edilmiştir. Nüshası: 40 para Merkez tevzi Bab-ı Âli caddesinde ay yıldız kitaphanesidir. Mercii:  mecmuaya ait her iş için donanma cemiyeti merkez umumiyesinde daire-i mahsusaya müracaat edilmelidir.

Read more ›

DONANMA MECMUASI 93 – 142 25 Ekim 1917

DONANMA MECMUASI 93 – 142  25 Ekim 1917 İştirak şartları: İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Donanma mecmuası Nakliyat-ı askeriye intibaatından Donanma istiklal-i vatanın muhafızıdır Nüshası: 40 para Merkez tevzii bâb-ı Âli caddesinde ay yıldız kitaphanesidir. Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. En meşhur muharrirlerin muavenet mahsusa-i kalemiyesi temin edilmiştir. Merci:

Read more ›