DONANMA MECMUASI 92/141–18 Ekim 1917

ontent/uploads/2019/01/0486_0092-141_1476-e1546588302673.jpg

Perşembe 18Teşrin-i Evvel: 1333 / 2 Muharrem 1336 İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için senelik kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Kayzer Wilhelm hazretleri [İskajerak zafer-i bahrisi üzerine büyük amiral üniformasıyla] Nüshası: 1 kuruş Merkez tevzi bab-ı ahi caddesinde ay yıldız kitap hanesidir. Merci: mecmuaya ait her iş için donanma cemiyeti merkez umumiyesinde daireyi

Read more ›