DONANMA MECMUASI 111 – 160 4/ Nisan /1918

DONANMA MECMUASI 111 – 160  4/ Nisan /1918 Numara 111/160 22/Cemazi-yel-âhir sene 1336 4/Nisan sene 1334 İştirak şartları İstanbul ve taşra için seneliği Yüz kuruş.  Ecnebi memleketlere otuz franktır. Mecmuaya ait her iş donanma cemiyeti merkez umumisinde Daire-i mahsusaya müracaat edilmelidir. Nüshası 100 para Merkez tevzii Bab-ı Âli caddesinde “ay yıldız” kütüphanesidir. DONANMA MADALYASI          

Read more ›