DONANMA MECMUASI 115 / 66

DONANMA MECMUASI 115/66 11.Kasım.1915 Pencişenbe: 3 Muharrem 1334 / 29 Teşrîn-i evvel 1331 / 11 Teşrîn-i sani 1915 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Numarası 115 / 66 “Nüsha-i mahsusa” İlan-ı cihad – sene-i devriyesi 1330 – 1331 Padişahımız Sultan Mehmet han hâmis hazretlerinin gazilik unvan zişanını ihraz buyurmaları merasiminden: 1 – Zât-ı hümâyun mülûk-âne merasimi teşrif

Read more ›