DONANMA MECMUASI 97 / 49 10,Haziran,1915

DONANMA MECMUASI 97/49     10,Haziran.1915 Perşembe: 27,Recep,1333 – 28,Mayıs,1331 – 10,Haziran,1915 DONANMA CEMİYETİNİN HAFTALIK GAZETESİDİR.        Hatırat: Bahr-i Ahmer sahilinde, camii şerifi melun İngilizler tarafından tahrib edilen Muylih kasabası arâbanın mahalli kumandanı ile birlikte düşmandan ahz-i sâr için galeyan ile ahd-ı peyman etmeleri. SON HAFTA <*> <*> <*>      Son hafta, üç müttefik için pek

Read more ›

DONANMA MECMUASI 96/48 3,Haziran,1915

DONANMA MECMUASI 96 / 48   3,Haziran,1915 Perşembe; 20,Receb,1333 – 21,Mayıs,1331 – 3,Haziran,1915 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir.       HATIRAT: Muhafaza-i din ve vatan yolundaki hizmet-i fedakâraneye karşı taltif ve takdir ibzâlinde pişvâ-i azim olan sevgili halifemiz, padişahımız efendimiz hazretleri selamlık resmi aliyesinde medar-ı iftihar-ı ümmet olan Muavenet-i Milliye ve Sultan Hisar torpidoları süvarilerini müstağrak-ı iltifat buyururlarken.

Read more ›