DONANMAMECMUASI 109 – 110 / 158-159 21.MART.1918

DONANMAMECMUASI 109 – 110 / 158-159 21.MART.1918 Ressam Cemal Beyin 5 – 18 Mart muharebesini gösterir temsili bir levhası Biz Türk eriyiz;  şanlı, güzel bayrağımız var. Tarihimize nam verecek sancağımız var; Düşman!  Seni kahr eyleyecek kuvvetimiz var Dünyaları tedhiş edecek satvetimiz var; Türkün ezecek kuvveti var;  kendi ezilmez. Dünya şunu bilsin ki:  Çanakkale geçilmez. Donanma

Read more ›