DONANMA MECMUASI 97/146 – 22 Kasım 1917

NÜSHASI: 40 PARA Merkez tevzii  Bâb-ı âli caddesinde Ay Yıldız Kütüphanesidir.  Donanma postası          Bir zühul için        Aldığımız bir varakadan yalnız atideki satırları neşir ediyoruz:      [ bazı edebiyat muallimlerinin neşir ettikleri mecmualardan birinde < Türkisi > hakkında uzun bir tetkik-i edebi neşir olunuyor idi.  Garbın usul tetkiki bu makalelerde hakkıyla muhafaza olunmuş, bize

Read more ›