donanma mecmuası 101/150 3,ocak,1918

ANUD İNGİLİZLERİN PAYİTAHTINA TAYYARELEİN GECE HÜCUMU 3,kânûn-ı sani 1334 – 19,RebiLEVVEL,1336 DONANMA MECMUASI Denizlerine hâkim olan bir millet, memleketine sahip olur. Evkaf İslamiye matbaası – nüshası 40 para Erkez tevzii Bab-ı Ali caddesinde – Ay yıldız kitaphanesidir Merkez tevzii Bab-ı Ali caddesinde – Ay yıldız kitaphanesidir Baltık denizinde Rus müdafaasının esasları      Rusya, Baltık sahilinin

Read more ›