DONANMA MECMUASI 2 Nisan.1910

DONANMA MECMUASI 2   nisan.1910 donanma mecmuası numara:  2  aylık tabı                                                                                            nisan 1326   Sadrazam İbrahim hakkı paşa hazretleri  TÜRKİYENİN İSTİKBALİ Ve Donanmamız      İngiltere ve Japonya gibi adalı hükümetler müstesna tutulursa, Türkiye kadar sahili çok bir memleket olmadığı görülür.  Bu kadar uzun sahile malik bir memleketin her şeyden evvel mükemmel bir harp ve ticaret donanmalarına olan

Read more ›

DONANMA MECMUASI 1 mart 1326 -14.Mart.1910

DONANMA MECMUASI 5.Mart.1326/14.Mart.1910 idarehanesi: Babıali caddesinde Donanmayı Osmani muaveneti Milliye cemiyeti merkezi umumisidir Numara: 1 ayda bir defa neşrolunur ahlaki, edebi, tarihi, fenni mecmuadır. Cemiyetimizi, himayei padişahilerine almakla vayemund mefharet buyuran padişahı evvelin meşrutiyet, muhabbı hakiki millet sultan Mahmud han hamis hazretleri. ARZI MAKSAD Bu ne talih bu gün suret pezir intiba olan şu mecmua,

Read more ›