DONANMA MECMUASI 55 10.Agustos.1914

DONANMA MECMUASI 55                                                  55           pazartesi Ramazan 18                                                         Temmuz 28                         DONANMA Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Bahası 40 paradır                      Matbua Hayrettin ve şürekâsı  18.Ramazan.1332   28.Temmuz.1330   10.Ağustos.1914 YAPIŞTIRMALARIMIZ BİR PARALIK                                                                                    ON PARALIK      Yukarıya iki türlüsünün resmini bastığımız yapıştırmalar “1” paralık (eflatun)

Read more ›

DONANMA MECMUASI 54 (3.Ağustos.1914)

DONANMA MECMUASI 54 (3.Ağustos.1914) Pazartesi: Ramazan 11/ Temmuz 21   DONANMA donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir.     Bahası 40 paradır. Matbua Hayrettin ve şürekâsı abone: İstanbul ve taşra için 40 kuruş/ ecnebi memleketlere 12 franktır.      Pazartesi: 21.Temmuz.1330  11.ramazan.1332                     DONANMA       3.Ağustos.1914                                              merci: donanma cemiyeti merkez umumisinde daireyi mahsusa. Nüshası 40 para                        donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir.                                      Numara: 54 İntibâât –

Read more ›

DONANMA MECMUASI 53 – 5 27.Temmuz.1914

DONANMA MECMUASI 53 – 5  Pazartesi: Ramazan 4/ Temmuz14   DONANMA donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir.      Bahası  40 paradır                                                                         bu nüshada Fatih dretnotunun güzel bir resmi vardır.      Matbua Hayrettin ve şürekası         4.ramazan.1332                                                                                                                                                abone: İstanbul ve taşra için 40 kuruş/ ecnebi memleketlere 12 franktır. Pazartesi: 14.temmuz.1330                       DONANMA        27.temmuz.1914                                                                   merci: donanma cemiyeti merkez umumisinde daireyi mahsusa. Nüshası 40

Read more ›

DONANMA MECMUASI 52 – 4 20.Temmuz.1914

DONANMA MECMUASI 52-4   Pazartesi: Şaban 26/Temmuz 7   10.Temmuza hürmet ve ta’zim  DONANMA   donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Bahası  40 kuruştur                                                              bu nüshada Fatih dretnotunun güzel bir resmi vardır. Matbua Hayrettin ve şürekası 10 TEMMUZ. . . * * * * * *       Gazetemiz;  Pazarertesi günü çıkıyor.  İki gün sonra, güneş, bu mavi semayı yaldızladığı zaman hayattan bir gün

Read more ›

DONANMA MECMUASI 51 – 3 13.Temmuz.1914

DONANMA MECMUASI  51 – 3                                            Pazartesi /Şaban 19 – Haziran 30                                                                                51 – 3 DONANMA DONANMA CEMİYETİNİN HAFTALIK GAZETESİDİR                     Matbua Hayrettin ve şürekâsı   Bahası 40 kuruş     İlâve parasızdır.  Müvezzilerden isteyin                      Pazartesi 19.Şaban.1332                                                                                             abone:                       30.Haziran.1330                                      DONANMA           İstanbul ve taşra için 40

Read more ›