DONANMA MECMUASI 50 – 2 5.Temmuz.1914

  DONANMA MECMUASI  50 – 2                         Pazartesi Şaban 12 / Haziran 23    /    DONANMA  /  donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Bahası 40 paradır              Matbuat Hayrettin ve şürekası Abone: İstanbul ve taşra için 40 kuruş                                                             12.Şaban.1332 Ecnebi memleketlere  12 frank                    DONANMA            23.Haziran.1330  Pazartesi Merci: Donanma Cemiyeti merkez umumisinde daireyi mahsusa.                    5.Temmuz.1914     Bahriye nazırımız Fransa

Read more ›

DONANMA MECMUASI 49-1/ 20.Haziran.1914

DONANMA MECMUASI 49-1        Şaban 5                                                      Donanma Cemiyetinin haftalık gazetesidir.                         Haziran 16              Donanma mecmuası                   bahası bir kuruştur.                             Pazartesi: 5 şubat 1332                                                         Abone:               16.haziran 1330                    DONANMA    İstanbul ve taşra için 40 kuruş               29.haziran.1914                                                      ecnebi memleketlere 12 franktır.      Nüshası 40 para            donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir.               Numarası: 49 – 1 Muhterem millete         Yevmi

Read more ›

DONANMA MECMUASI 47 – 48 / Şubat-Mart.1914

DONANMA MECMUASI  47 – 48 KANUNUEVVEL – ŞUBAT 1329 / ŞUBAT – MART 1914                                                NUMARA: 47 – 48                     OSMANLI BAYRAGINA DENİZLERDE REHBER-İ ARŞI İ’TİLÂ’ (yükselme) OLAN BİR İMAMEYİ İRFAN İHTİVA OSMANLI DONANMA CEMİŞETİ AZAYI KEREMİNDEN FAZİLETLİ İZZEDDİN BEY EFENDİ HAZRETLERİ.   TETEBBU’(tetkik) EDEBİ SAHİFELERİ <<VOLTER>>      Fransuva Mari

Read more ›