DONANMA MECMUASI 36 / Şubat.1913

DONANMA MECMUASI 36 ŞUBAT 1328                                                                                                                  numara:36                                                                                                            EDİRNEDE DÜŞMANIN ATEŞİYLE ECDADIMIZIN MABEDLERİ, MEDFENLERİ (mezar) ARASINDAKİ NURANİ YANGIN DUVARI Edirne müdafii Şükrü paşa hazretleri ASABİYYET-İ IRKIYE VE BUNUN MUHAFAZASI LÜZUMU      Tarihin mühmel yapraklarına tevdi edilen birkaç satırlık veya birkaç sahifelik yazılara bakarak bir millet ve bir erkân tevlit, inkişaf ve inhitatına sebep olan hakiki amilleri bulmağa

Read more ›