DONANMA MECMUASI 13 / Mart.1911

DONANMA MECMUASI 13  –  Mart.1911   BAHRİYE NAZIRI MAHMUD MUHTAR BEY EFENDİ HAZRETLERİ. BİR SENE SONRA 1326 senesi martı idi.  donanma cemiyetini kuran hamiyetli millet karşısında dembesteyi hayret oldu.  Çünkü tarih teşkilinden dokuz ay geçtiği halde hayatı mevcudiyeti milletin atiyi şevkatine delalet edecek bir mahiyeti iktisap eylemiş idi.  işte o zaman hissiyatı iftihar ve şükranına mecmuasını

Read more ›