DONANMA MECMUASI 77

DONANMA MECMUASI 77 – 18,OCAK,1915 Pazartesi Cihadı ekber yolunda: Sudanda kabâil-i garbın İngilizleri mağlup ve perişan eden dilir-âne muhâcimelerinden bir safha. <*> <*> <*> <*> <*> Fransız tahtelbahrinin Çanakkale önünde kaynaması          Kânunusaninin ikinci Cuma günü Çanakkale boğazından girmek teşebbüsünde bulunan “Saphir” ismindeki Fransız tahtelbahri torpile düşerek gark olmuş ve efradından sağ kalanları tarassut botlarımız

Read more ›