DONANMA MECMUASI 56 17.Agustos.1914

DONANMA MECMUASI 56   Pazartesi  ramazan 25 / agustos 4 DONANMA Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Beheri 40 para Matbua Hayrettin ve şürekâsı 1332.Ramazan.25 / 1330.Ağustos.4 / 1914.Ağustos.17 Mektebi harbiye şahadetname tevzii münasebetiyle Sevgili muhterem kumandanımız vükelasıyla avdet buyururlarken ***************************      Mersayi Dersaadet’in vürudu muzafferiyet murudüyla millet muazzamayı Osmaniye’yi mesrur eden” Goben, Breslav”, Yavuz, midilli zırhlılarımız

Read more ›