DONANMA MECMUASI 9 / Kasım.1910

DONAMMA MECMUASI 9  –  Kasım.1910 GAZİ BARBAROS HAYRETTİN  Osmanlı milleti necibesinin hamiyet ve mürüvetine istinaden açılan ianeyi milliyeye 1000 lira ihda ve namı hüviyetini dahi ketum ve ihfa suretiyle izhar mahviyet eyleyen vatanın hamiyetperver evladı Kudüslü kardeşimize dananmayı Osmanî muaveneti milliye cemiyeti millet Osmaniye namına alenen beyanı takdirat ve teşekkürat eyler. Matbaayı Hayriye ve şürekâsı. MÜSLÜMANLARIN

Read more ›