DONANMA MECMUASI 119/70 9 Aralık 1915

 DONANMA MECMUASI 119/70 9 Aralık 1915 Cepheye doğru. . . Dilaverler . . . . . . . . . . . . . . .      Irak’da kıtaat-ı Osmaniye’nin düşman üzerine ihraz eylediği muvaffakıyetten dolayı amme-i Müslümîn tebrik ile düşman bed tıynetin an karib o hak-ı pakdan mündefi’ olarak levs vücutlarından memleketin tathir eylemesini

Read more ›