DONANMA MECMUASI 80 – 8,Şubat,1915

DONANMA MECMUASI 80 – 8,Şubat,1915 Cihâd fi-sebil-illâh: Ardahan’dan bir hatıradır ki, gönüllü kafileyi hamiyet karan Kafkasya’nın sema reşide şevâhikinden bize selamlar isar eyliyorlar DONANMA 23,Rebiülevvel,1333 – 26,Kanunusani,1330 – 8,Şubat,1915 ********** İngiltere Muhasarada      İngilizlerin sarsılmaz bir itikatları vardı; Denizle tahaffuz.. o çürük kafalarda bir akideyi sabite şeklinde duran bu ananeyi tahavvüt nahmet; Esasından mahvoldu. Çünkü

Read more ›