DONANMA MECMUASI 26

DONANMA MECMUASI 26   İLAVEYİ MÜVEZZİLERDEN İSTEYİNİZ  HARBİYE NAZIRI PAŞA HAZRETLERİ AYASTAFANOSDA TAYYARECİLİK MEKTEBİNDE ŞEHİTLERİN RUHUNA MECMUA AVNİLAHİ ŞEHİDASININ ZİKİR NAMI İLE İFAYI HİZMET VE CÜMLEYİ BU VAZİFEYİ İCRAYA DAVET EDER.        Tebriki gaza, vazifeyi aza, tazim i (ululama) şehida borcudur:  <<avn ilahi >> gazatı mazhar namı ebedidir, var olsun.  Şühedası Gülizarı nayemuda (cennet)

Read more ›