DONANMA MECMUASI 33 / Kasım.1912

DONANMA MECMUASI 33 Bir Osmanlı dretnotu <<matbaayı Hayriye>> ve şürekâsı TEŞRİN SANİ 1328 Numara 33                      Hizmeti tahririye ve kelimiyesiyle memleketimize hizmeti fevkaladede bulunan Ahmet Mithat Efendi merhum KISMI İÇTİMAİ Ticaret-i bahriye hakkında Hatırat ve mülahazat           Geçenlerde irtihâl-i dar-ı beka (ölüm) ederek Osmanlı âlemi ilim ve marifetinde işgal

Read more ›