DONANMA MECMUASI 14 / Nisan.1911

DONANMA TARİHİ 14  –  Nisan.1911 BAHRİYE TOPÇULARIMIZIN MUVAFFAKİYETİNDEN BİR SAFHA. TURGUT REİS ZIRHLISINDA 29.MART.1327 TARİHİNDE İCRA OLUNAN TALİMİNDE İSTİMAL OLUNAN HEDEF OLUP MESAFESİ 2000 / 2500 METRE.  SEFİNE SÜRATİ SEKİZ MİL, İSABET YÜZDE 45, HVDVFİN TULU 4.5 METRE VE İRTİFASI 3 METRE. Sırat mustakim matbaası. DONANMAYI OSMANÎ MUAVENETİ MİLLİYE CEMİYETİ Kalbinde vatan muhabbeti, millet sevgisi

Read more ›

DONANMA MECMUASI 9 / Kasım.1910

DONAMMA MECMUASI 9  –  Kasım.1910 GAZİ BARBAROS HAYRETTİN  Osmanlı milleti necibesinin hamiyet ve mürüvetine istinaden açılan ianeyi milliyeye 1000 lira ihda ve namı hüviyetini dahi ketum ve ihfa suretiyle izhar mahviyet eyleyen vatanın hamiyetperver evladı Kudüslü kardeşimize dananmayı Osmanî muaveneti milliye cemiyeti millet Osmaniye namına alenen beyanı takdirat ve teşekkürat eyler. Matbaayı Hayriye ve şürekâsı. MÜSLÜMANLARIN

Read more ›