DONANMA MECMUASI 85 / 134 – 30 Ağustos 1917

DONANMA MECMUASI 85 / 134 – 30 Ağustos 1917 Pencişembe:  30 Ağustos 1333 – 12 Zi-l-ka’de 1335 İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Türk medeniyeti Abidelerinden:  [Sultan Ahmed evvel cami ve meydanı.] Nüshası: 40 para Merkez tevzii Babıali caddesinde Ay Yıldız Kitaphanesidir. Matbaa Ahmed İhsan ve Şürekâsı

Read more ›