DONANMA MECMUASI 55 10.Agustos.1914

DONANMA MECMUASI 55                                                  55           pazartesi Ramazan 18                                                         Temmuz 28                         DONANMA Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Bahası 40 paradır                      Matbua Hayrettin ve şürekâsı  18.Ramazan.1332   28.Temmuz.1330   10.Ağustos.1914 YAPIŞTIRMALARIMIZ BİR PARALIK                                                                                    ON PARALIK      Yukarıya iki türlüsünün resmini bastığımız yapıştırmalar “1” paralık (eflatun)

Read more ›

DONANMA MECMUASI 50 – 2 5.Temmuz.1914

  DONANMA MECMUASI  50 – 2                         Pazartesi Şaban 12 / Haziran 23    /    DONANMA  /  donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Bahası 40 paradır              Matbuat Hayrettin ve şürekası Abone: İstanbul ve taşra için 40 kuruş                                                             12.Şaban.1332 Ecnebi memleketlere  12 frank                    DONANMA            23.Haziran.1330  Pazartesi Merci: Donanma Cemiyeti merkez umumisinde daireyi mahsusa.                    5.Temmuz.1914     Bahriye nazırımız Fransa

Read more ›