DONANMA MECMUASI 43 – 44/Eylûl-Ekim. 1913

DONANMA MECMUASI 43 – 44 EYLÛL – TEŞRİN EVVEL 1329 / EYLÛL – EKİM 1913                      NUMARA: 43 – 44 BABANZADE MERHUM İSMAİL HAKKI BEY.   BEREKET ÜL RİCÂL HAKKI BEY      Az zaman içinde ne kadar çok şey ve şahıs kayıp ettik.  Haritamız kadar defteri nüfus umumiyemiz de müsabdır (isabet).  Bir kafileyi ilmek geçen hafta

Read more ›

DONANMA MECMUASI 21 / Kasım.1911

DONANMA MECMUASI 21  –  Kasım.1911 TERAKKİ FAZİLETLER TE’ALÎ MÜVEDDET VE SAMİMİYETLE KAİMDİR dolmabahçe saray hümayunu. HARBİ HAZIRDAN EDİLEN İSTİFADELER      Harp. . . Telaffuzu bile kalplere dehşet veren bir kelime.  İnsanın ağzından çıkar çıkmaz göz önüne nice levhalar gelir.  Parça parça cesetler, hurdahaş olmuş başlar, kemikler, kanlar, son nefeste mecruhlar, inleyen, kıvranan zavallılar, feryatlar, figanlar,

Read more ›