DONANMA MECMUASI 31 / Eylûl.1912

DONANMA MECMUASI 31 İdarehanesi: Babıâli caddesinde donanmayı Osmanî muaveneti milliye cemiyeti Merkez umumiyesidir.Telefon numarası: 43 Sene 4 – numara 7 / 31 Şimdilik ayda bir defa neşir olunur. Donanma Umum idare ve tahririyat için Daireyi: cemiyetteki mecmua heyetine Müracaat olunmalıdır. Telgraf adresi: İstanbul donanma mecmuası Eylül.1328 – Eylül/Ekim.1912 İki asrı mütecaviz bir zamandan beri, muharebelerinde

Read more ›