DONANMA MECMUASI 5 / Temmuz.1910

 DONANMA MECMUASI 5  –  Temmuz.1910 Donanma ianesine defaten yüz lira iata buyuran devletlü necabetlü Mecid efendi hazretleri. Tebrik etmeli Cemiyetimiz milleti tebrikle mübahi Temmuzun onu çünkü büyük bayramımızdır  Fazıl Berki Sayfa: 388 Muaveneti milliye cemiyeti Bursa heyeti merkeziyesi 1-vali Azmi bey 2-reyisi evvel yüzbaşı Riza bey 3-reis sani alemi keremden Sadrettin efendi 4-aza alemi keremden

Read more ›