DONANMA MECMUASI 5 / Temmuz.1910

 DONANMA MECMUASI 5  –  Temmuz.1910

Donanma ianesine defaten yüz lira iata buyuran devletlü necabetlü Mecid efendi hazretleri.

Tebrik etmeli

Cemiyetimiz milleti tebrikle mübahi

Temmuzun onu çünkü büyük bayramımızdır 

Fazıl Berki

Sayfa: 388

Muaveneti milliye cemiyeti Bursa heyeti merkeziyesi

1-vali Azmi bey 2-reyisi evvel yüzbaşı Riza bey 3-reis sani alemi keremden Sadrettin efendi 4-aza alemi keremden Abdülkadir efendi 5-aza eşrafdan belediye reisi Murtaza bey 6-tüccar mutebereden Abdullah efendi 7-aza ticariden Davut Sayan efendi 8-aza eczacı Krikoris efendi.

Sayfa: 389

İSTİKBAL DENİZLERDEDİR

Cemiyetin ibtida teşkilinden biri her vesileden bilistifade iatayı iane hususunda fevkalade tehalik gösteren tabiye askeriye efendilerinin müzayedeye koydukları zırhlı modeli

Diyarbakırda müzayedeye konulan <<yadigarı millet>> halısı

Sayfa: 393

Kastamonu teşkilatında hissen muaveneti sebkat eden donanma cemiyeti Kastamonu merkezi heyeti idare reisi valiyi vilayet Mahmut Hüsnü bey efendi hazretleri.

Sayfa: 396

Kastamomu teşkilatında hissen muaveneti sebkat eden donanma cemiyeti Kastamonu merkezi heyeti idare reis sanisi leva kumandanı Naci paşa

Sayfa: 397

Donanmayı Osmani muavenet milliye cemiyeti Trablus garb heyeti merkeziyesi 1 trablus garb vali ve kumandanı ferik Hüseyin Hüsnü paşa hazretleri 2 eşrafı mahalliyeden ve meclis idare azasından Şerif Kınaye efendi 3 alay 6 kumandanı kaymakam Celal bey 4 yüzbaşı Hayri efendi 5 alay 58 t. 2 katibi Ahmet Bahri efendi 6 evrak müdürü Sabri efendi 7 tüccar mutebereden Mesut Derkaç efendi 8 Anyadan şıh Ahmet Galyon efendi 9 eşraftan Mahmut Elbedri bey.

Sayfa: 398 – 399 – 400

Üsküdar mutasarrıf muktediri ve muaveneti milliye cemiyeti leva şubesi reisi Faik bey efendi.

Mahmut Muan

Sayfa: 401 – 402 – 403

CEZİRE EL ARAB

Tarihi siyasiyi ahirine ait birkaç söz

İkinci makale

Üçyüz lira iane iatasını taahüd edip defaten yüz lirayı tasfiye eyleyen tüccarı mutebereden Hulusi zade Osman Nuri efendi.

Sayfa: 404 – 405 – 406

Diyarbakırlı kaymakam Halil bey.

Ali Riza Seyfi

Sayfa: 407 – 408

ZULMET

( ŞİİR )

Mitat Cemal

Sayfa:409

BİRAZDA İNTİBAH

Halil Edib

Sayfa:  410 – 411

OSMANLIYIZ

Hüsnü Mücteba

Sayfa: 412

BÜYÜK PETRO VE OĞLU

Donanmayı Osmani muaveneti milliye cemiyeti Makri köyü merkez şubesi heyeti 1 reis Sakız mutasarrıflığından mütekaid Atıf bey 2 aza divanı harb daimi azasından miralay İsmail bey 3 aza sarafın muteberandan Kirkor Markaryan efendi;  vukelayı duaviden Nikidos efendi 5 katip Ahmet Hicabi bey.

Kırık kilise donanma cemiyeti heyeti idaresi

Mecidiye cruiser hümayunu

Sayfa: 432

GAZİ HÜSNÜ PAŞA

2

Kaptan paşalığa doğru!

GEÇEN NÜSHADAN MABAT

Donanma cemiyeti Kastamonu merkezi heyeti idaresi azasından sütunlarını cemiyetimizin tevsii amaline hasreden Köroğlu gazetesi müdürü ve vilayet maarif muhasebecesi Hüsnü bey.

Donanma cemiyeti Kastamonu merkezi azasından ve ticariden Artin Yakubyan efendi.

Sayfa: 433 – 434 – 435 – 436

 Girit meclis milliyesi azayı müslimesinden Mahmut bey            Girit meclis milliyesi azayı müslimesinden Mahmut Macit bey 

           Girit meclis milliyesi azayı müslimesinden Ali Faik bey           Girit meclis milliyesi azayı                  

                                                                                                                                                            müslimesinden Hüsnü Kani bey.

Sayfa: 437 – 438 – 439 – 440

FENNİ BAHİSLER

BATMIŞ TAHTELBAHİRLERDEN NASIL KURTULMAK MÜMKÜNDÜ

 Batmış bir tahtılbahirden mürettebatın kurtulması.

Sayfa: 441 – 442

 Diyarbakır: donanma cemiyeti pişğahında

Sayfa: 443

Diyarbakır: donanma cemiyetine hareketinden evvel

Ahmet Vahit

Sayfa: 444 – 445

USULÜ MALİYE

MALÜMATI UMUMİYE

MABAT

LÜTFEN ÖNERİLERİNİZİ BENİMLE PAYLAŞINIZ.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.