DONANMA MECMUASI 45 – 46

DONANMA MECMUASI 45 – 46 Teşrinisani, kânunuevvel 1329                                          numara: 45 – 46      BİR REİS-ÜL MÜTEFEKKİR ENVER PAŞA HAZRETLERİ. BAHR-İ-SEFİD MESELESİ “Akdeniz meselesi” İTALYANIN KUVVE-İ BAHRİYYESİ “İngiltere ve düveli saire”      Birinci İtalyan tersanesi tesis ettiği zaman alâmetifarika olmak üzere cephesine (MODE NOSTRUM) (bizim deniz) kelimelerini yazmışlardı.      İtalya hükümeti bu iki kelime ile eski Roma

Read more ›