DONANMA MECMUASI 55 10.Agustos.1914

DONANMA MECMUASI 55                                                  55           pazartesi Ramazan 18                                                         Temmuz 28                         DONANMA Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Bahası 40 paradır                      Matbua Hayrettin ve şürekâsı  18.Ramazan.1332   28.Temmuz.1330   10.Ağustos.1914 YAPIŞTIRMALARIMIZ BİR PARALIK                                                                                    ON PARALIK      Yukarıya iki türlüsünün resmini bastığımız yapıştırmalar “1” paralık (eflatun)

Read more ›