DONANMA MECMUASI 38 / Nisan.1913

DONANMA MECMUASI 38 Nisan 1329 / Nisan 1913 /  sayı 38 MÜSLÜMANLARIN  İÇTİMAİ ŞAİRİ MEHMET AKİF BEY   Fatma âliye hanım efendi tarafından irsal buyurulmuştur. DONANMA      Bu güne kadar inzar (geciktirme) millete bir mevcudiyet arz edemeyen ve belki mevcudiyeti olduğu halde takdir olunamayan şubat-ı mühime, hayatiyemizden birisi varsa o da donanmamız ve onları sevk ve

Read more ›